KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

FENNTARTHATÓSÁG

DIGITALIZÁCIÓ

Talaj-, Növény- és Agrárkörnyezet-védelmi Információs Rendszer (TNAIR)

A projekt célja volt az adatbázis migráció Microsoft SQL Server 201x szerverről PostgreSQL szerverre. Az adatok megfeleltetésének bonyolultsága miatt a migrációt egyedi fejlesztésű alkalmazás végezte. A migráció folyamatának megfigyelésére az alkalmazás képernyője, a naplófájlok és a statisztikákat tartalmazó eredményfájlok szolgáltak.

Az alkalmazás fejlesztésénél cél volt az esetleges későbbi felhasználhatóság, hogy minimális módosításokkal alkalmas legyen más adatbázis kezelőkkel való munkára is.