KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

FENNTARTHATÓSÁG

DIGITALIZÁCIÓ

Multimédia múzeumi oktatási anyag szoftverfejlesztés Zircen​

A klasszikus, iskolai táblát egy multimédia vezérlőprogram által irányított érintőszenzoros digitális táblára cseréltük, amely új megközelítésbe helyezte a tudás- és információátadást.

A Digitális Oktatóblán futó program menürendszerében 4-féle tematika jelenik meg: Kutatás, Net, Filmek és Játékok.

A Kutatás rész bemutatja Reguly Antal finnugor kutatásait, útját és napló feljegyzéseit. A Net fejezet tulajdonképpen egy háromnyelvű interaktív szemléltetőanyag, amely a finnugor nyelvrokonságot, és a nyelvrokon népeket helyezi középpontba, ezen kívül itt szerepelnek a Reguly Antalhoz kötődő külső internetes hivatkozásokat is. A Filmek menüpont alatt 7 filmet találnak az érdeklődők, amelyből 4 a Hanti világot mutatja be (a filmeket Szalkai Zoltán forgatta: Vándorok, Falusiak, Sátorlakók, Halászok), ezen kívül megtekinthetők még a Reguly Antal északi utazásai, a Rénpásztorok valamint az Obi-ugorok című dokumentumfilmek. A Játékok menüpontba 3 érintésvezérelt játékot terveztünk. A Hibakeresőben a felhasználónak a hanti világhoz kötődő két kép közötti különbségeket kell megtalálnia. A Tili-Toli játékban egy véletlenszerűen generált kép összekevert részeit kell kiraknia a játékosnak, puzzle szerűen. A Memóriajáték a klasszikus memória kártyák elvén alapszik: itt az egyes lapok párjait kell megtalálni. Amikor az összes párt megtalálta a játékos, egy finnugor világhoz kapcsolódó megfejtés képe jelenik meg.